Frågor & svar
Nyheter

erfaren cytodiagnostiker 2012-04-12

"Petigs" kommentarer om "sakfel" innehåller en hel rad sakfel.Merparten av våra duktiga cytodiagnostiker i Sverige, ställer maligna diagnoser + canceranmäler.Vi är noggrannt kontrollerade ,av bla Swedac.Vi får med beröm godkännt i statistik, diagnosprofiler med mera inom den cytologiska diagnostiken.Fler diagnostiker borde ha de säkerhetssystem inom diagnostiken, som vi cytodiagnostiker har.Allt för att inte "glida iväg" i kriterier som ligger till grund för den diagnos patienten får.Vi CD lägger inte ett underlag för en diagnos, som tex vid den laboratoriemedicinska diciplinen.Vi ställer diagnos inom den medicinska diagnostiken.