Frågor & svar
Nyheter

Petig 2012-04-16

Kul att min kommentar väckte några iallafall. Sakfel? Flera?? Kanske finns det diskussions utrymme kring i att svaret görs av en cytodiagnostiker med erfarenhet eller också kallad seniorscreenare ihop med läkare. Men det är inte FLERTALET som ställer dessa disgnoser. Ni håller med om att det är seniorscreenare eller sk erfarna cytodiagnostiker som ställer formar svaret till klinikerna, eller hur? Refererar till lab som Borås, Huddinge, Solna, Göteborg och Trollhättan där flertalet cytodiagnostiker ställer preliminär diagnoser eller förslagsdiagnoser till seniorscreenare(ok,, erfarna cytodiagnostiker) eller cytologläkare. Jag ville poängtera arbetet vi gör men inte får ta ansvar fullt ut för, samt den diagnos som är svårast och som FLERTALET CD faktiskt lämnar. Den benigna diagnosen är ju helt klart mest intressant då vi e sist i ledet. TÄNK PÅ MISSARNA! Alltså tar vi ansvar för något som borde förenat med legitimation. Om vi kallar alla seniorscreenare för FLERTALET/merparten så stämmer påståendet ni har.