Frågor & svar
Nyheter

Charlotte Bjelkenkrantz 2012-04-10

Det är ett flertal cytodiagnostiker som ställer cancerdiagnoser och som gör canceranmälningar i Sverige, därmed ska inte ansvaret för diagnostiken av andra diagnosgrupper förringas, eftersom hela spektrat från benignt till malignt kräver en bred utbildning och kompetens. När vi utreder och tittar på yrkesansvar är det dock alltid den med mest ansvar som vi måste framhålla precis som när ansvar utreds för andra yrkesgrupper.