Frågor & svar
Nyheter

Vincent Paciello Lundvall 2012-11-06

Hej Milene och Ace, SKL har sagt upp pensionsavtalet KAP-KL med alla de förhandlings-organisationer de har avtal med, dvs AkademikerAlliansen*, OFR** och Kommunal. Förhandlingarna har inte kommit igång ännu. Detta då samtliga förbund blev tagna på sängen och inte har färdiga motförslag att börja diskutera utifrån. Det kommer därmed bli en intensiv period för våra pensionsförhandlare. Mer information kommer givetvis när så finns! *I AkademikerAllinansen ingår 16 Sacoförbund ** I OFR ingår 4 Sacoförbund samt flertalet av förbunden inom TCO.