Frågor & svar
Nyheter

Uppsägning av pensionsavtalet KAP-KL

SKL har sagt upp pensionsavtalet KAP-KL för kommuner och landsting. – Nu startar intensiva förhandlingar för att få till ett nytt avtal, säger Vincent Paciello Lundvall, ombudsman för kommuner och landsting på Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna och Akademikeralliansen har tidigare kritiserat pensionsavtalet KAP-KL för dess utformning och hur det tolkats av arbetsgivare.

– Uppsägningen av avtalet är oroande, det hör inte till vanligheterna att pensionsavtal sägs upp. Nu krävs en kraftsamling för att gå in starka i förhandlingarna och få till ett bra avtal för Akademikeralliansens medlemmar, säger Vincent Paciello Lundvall.

Pensionsavtalet KAP-KL gäller fram till den 1 januari 2013.

 

Fakta om KAP-KL

  • KAP-KL trädde i kraft den 1 januari 2006 och är ett kollektivavtal om pensioner.
  • Pensionsavtalet gäller för anställda hos kommuner, landsting, regioner, företag som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Pacta.
  • KAP-KL innehåller en avgiftsbestämd ålderspension med en premie på 4,5 procent av hela din bruttolön. Du väljer själv vilken förvaltare du vill placera pensionspremien i.

  • KAP-KL innehåller också en förmånsbestämd ålderspension för höginkomsttagare med lön över 7,5 inkomstbasbelopp, i dagsläget en månadslön om 34.100 kr. Med det menas att det i förhand är känt hur stor pensionen kommer att bli då den beräknas på ett medelvärde av dina sista årsinkomster före pension. Utifrån det beräknade medelvärdet gäller fastställda pensionsnivåer beroende på vilket år du är född.

  • Pensionsavtalet innehåller även en rad andra förmåner såsom livränta, särskild avtalspension och pension till efterlevande vuxen och barn.

  • Läs mer om KAP-KL

Kontakt

Kommentarer

Kommentar: Vincent Paciello Lundvall - den 6 november 2012 2012-11-06

Hej Milene och Ace, SKL har sagt upp pensionsavtalet KAP-KL med alla de förhandlings-organisationer de har avtal med, dvs AkademikerAlliansen*, OFR** och Kommunal. Förhandlingarna har inte kommit igång ännu. Detta då samtliga förbund blev tagna på sängen och inte har färdiga motförslag att börja diskutera utifrån. Det kommer därmed bli en intensiv period för våra pensionsförhandlare. Mer information kommer givetvis när så finns! *I AkademikerAllinansen ingår 16 Sacoförbund ** I OFR ingår 4 Sacoförbund samt flertalet av förbunden inom TCO.

Kommentar: Milene - den 26 oktober 2012 2012-10-26

Det här är högst oroande! Hur långt har förhandlingarna kommit? Är hela saco-familjen drabbad? Flera andra förbund? Ser fram emot fortlöpande information om läget.

Kommentar: ACE - den 26 oktober 2012 2012-10-26

Är KAP-KL uppsagt för alla eller bara för Naturvetanrna/Akademikeralliansen?

Kommentar: Vincent Paciello lundvall - den 4 oktober 2012 2012-10-04

Hej Anna! Det är SKL som sagt upp avtalet, inte AkademikerAlliansen/Naturvetarna. Mvh Vincent

Kommentar: Anna - den 4 oktober 2012 2012-10-04

Är det SKL som sagt upp avtalet eller är det Naturvetarna?
Kommentera