Frågor & svar
Nyheter

Maria, PhD 2012-02-26

Det skulle vara intressant om någon vet en ungefärlig uppgift på hur många de bemanningsanställda på AZ i Södertälje är? Siffran på 1200 berörda som kablades ut i medierna är ju förmodligen helt falsk! Jag tror säkerligen att naturvetarna gör vad de kan för samtliga som drabbas. Däremot borde någon ta sitt ansvar för att nyhetsrapporteringen blir någorlunda rätt, och eftersom AZ på laglig väg köpt sig fria från personalansvar kanske den rollen måste tillfalla facket?