Frågor & svar
Nyheter

Ivar de la Cruz/ Ordf. Akademikerföreningen 2012-02-28

Håller med om att det är fler personer än de 1200 som är anställda på AZ som påverkas av nedläggningen. Det finns flera företag som tillhanda håller tjänster till AZ och som direkt påverkas när anlägningarna stängs. Den exakta siffran är idag svårt att få grepp om idag. Vi som arbetar facklig på arbetsplatsen kan inte ta ansvaret för dessa människor utan det ligger på varje arbetsgivare och fackklubb att ta sitt ansvar och se till att de får bra avslutsvilkor. Dock är alla personer som är medlemmar i något SACO förbund välkomna till de olika aktiviteter som vi håller på arbetsplatsen. Vi tycker att det är viktigt att de får samma info som våra medlemmar får och där relevans finns.