Frågor & svar
Nyheter

anonym 2012-04-12

Jag måste tyvärr supplementera framställningen ovan. Min erfarenhet är att kemister inte har en god arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens platsbank talar sitt tydliga språk. Över hela landet hittar man vanligen runt 20 kemist tjänster. Merparten av dessa tjänster inom offentlig sektor är öronmärkta för "rätt" personer, dvs lyses ut mest för syns skull. Jag har en forskarutbildning inom biokemi och har varit på 5 intervjuer under 10 år! Vid Lunds Universitet på kemicentrum frodades nepotismen bland statstjänstemännen (dvs professorerna). Jag kan inte rekommendera någon att läsa naturvetenskap. Teknik eller medicin är kanske lite mer arbetssamt att läsa men mycket mer gångbart. Naturvetarna har på grund av bristande kompetens hos deras fuskande lärare blivit ett b-lag. Ett pikant faktum jag tycker mig ha märkt är att barnen till dessa statstjänstemän inte läser naturvetenskap. Naturvetarförbundet bör inte agera nyttiga idioter åt ett segment priviligierade statstjänstemän vilka för att motivera sina tjänster årligen kräver färska studentkullar.