Frågor & svar
Nyheter

Kemisten 2012-04-15

Förmodligen har svenskt näringsliv rätt, det är ju dom som anställer naturvetare och det där med att kemist mfl skulle vara ett bristyrke lurade de i en redan då jag läste för 20 år sedan. Det är en ganska dålig arbetsmarknad och har varit så länge. Lura inte ungdomarna! Naturvetenskap får man läsa för att man är intresserad av att forska. Är det en bra arbetsmarknad man är ute efter så får man läsa annat.