Frågor & svar
Nyheter

Bo Seving, Naturvetarna 2012-02-09

Hej och tack för synpunkter. Vi menar att det inte bara är den anställde som ska ta risken i ett anställningsförhållande, utan även arbetsgivaren. Jag är övertygad om att arbetsgivaren i de flesta fall på ett tidigt stadium ser vilka forskare som har kapacitet för en framtid inom akademin. Däremot är vi öppna för att skriva lokala avtal om andra lösningar när det finns behov. Sedan kan man fråga sig varför forskare i akademin ska ha sämre trygghet än andra på arbetsmarknaden. Med en fast anställning behöver man inte oroa sig för framtiden på samma sätt som med en tillfällig anställning, vilket gör att man kan bli mer kreativ i sin forskning.