Frågor & svar
Nyheter

Anton Forsberg 2012-02-09

Jag är inte säker på hur förankrad den syn som Bo Seving ger är bland de unga forskarna. Iaf på KI så är det mer än genomtänkt karriärsstruktur som eftersträvas. En karriär där universitetet intresserar sig och satsar på sina unga forskare är det som efterfrågas. Inte nödvändigtvis fast anställning... Att tro att en PostDoc ska vara nog med underlag för att se hur väl en forskare kan föränkra en egen forskningslinje är inte verklighetsförankrat. Det är först efter den tiden som etablering sker, det bör ske i konkurens med tydliga mål, stöd och utvärderingar. Inte en cementerande tillvaro i beroendeställning.