Frågor & svar
Nyheter

Anton Forsberg 2012-02-10

Vi kan ju tydligt se hur stabil denna trygghet är innom forskingsvärden med AstraZeneca som lägger ner hela sin neurovetenskapliga forskning i Södertälje och alla de människor som förlorar sina jobb i och med detta... Forskning bygger på kreativitet som du säger och vi vill ha ett karriärssystem som hittar och stöder de forskare som besitter de egenskaper som behövs innom denna mycket krävande verklighet som forskning är. Fasta anställningar på ett för tidigt stadium ger nödvändigtvis inte det. Junior Faculty på KI kommer vara med i den pågående debatten med en artikel som vi hoppas publicera snart i en stor dagstidning. Där ger författarna en mer uttömmande beskrivning av hur vi ser på saken.