Frågor & svar
Nyheter

Bo Seving 2012-01-19

Hej Eva! Avtal som sträcker sig över mer än 12 månader, kan man räkna om till ett år genom att dividera den fastställda procentsiffran med antalet månader som avtalet gäller för, i det här fallet 14, och sedan multiplicera med 12. Om SLA-avtalet kommer att påverka eller begränsa ert utrymme vet vi inte ännu. Förra året låg medellöneökningarna för våra kommunalt anställda medlemmar någonstans mellan 2,5 % och 3 %. I år är vår förhoppning att de ska hamna över 3 %. Om du vill diskutera detta vidare, så får du gärna ta kontakt med Gunnar Hallbäck, som är den ombudsman som har hand om Kalmar kommun. Honom når du på 0733-66 24 91, eller gunnar.hallback@naturvetarna.se. M v h /Bo Seving, ombudsman