Frågor & svar
Nyheter

Torbjörn Lindborg 2012-04-12

Jag har själv utnyttnyttjat dagens möjlighet att arbeta till 67 års ålder och skulle kunna tänka mig att arbeta längre om hälsan består och familjeförhållandena ger denna möjlighet. Man håller ju "Hjärnkontoret" alert och träffar kollegor etc. Men till 75 år verkar långt, kanske till 70. Dock får detta inte inverka på pensionen för de som av hälsoskäl, ointressanta jobb etc. önskar gå i pension vid 65. Däremot skall det som idag löna sig att arbeta längre Ungdomars inträde på arbetsmarknaden får ej heller påverkas för mycket, här kan man lägga in "paragrafer" i lagen som tillser detta. /Torbjörn Lindborg