Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2012-04-12

Höjd pensionsålder är absolut inte nödvändigt för att rädda pensionssystemet. Inför istället ett tak för hur mycket man kan få i pension istället för att höja pensionsåldern! Förbjud avgångsvederlag, bonusar och inkomstgarantier till höginkomsttagare så kan alla pensinärer få en rimlig pension även de som inte orkar arbeta till 65! Inför istället en flexibel pensionsålder mellan 60 och 70 så att de som vill och orkar har möjlighet att arbeta till 70 och de som inte orkar arbeta mer än till 60 får en rimlig pension.