Frågor & svar
Nyheter

Pontus 2012-04-13

Sannolikt inte, men jag tycker absolut att det skulle vara tillåtet. Tycker generellt att alla borde ha större frihet att jobba den tid man vill, mer eller mindre än 40 tim/v och kunna byta semesterdagar mot lön och tvärtom. Möjlighet till mer deltidsarbete kanske skulle kunna få fler att orka och vilja jobba längre än till 65. För att klara kostnaderna för välfärden - skulle det vara något problem med att ta ut högre skatter under den tid folk jobbar än att man ska "tvingas" jobba fler år? Inkomstskatterna har ju sänkts en hel del de senaste åren och sedan plötsligt kommer förslaget att vi borde jobba längre för att bekosta välfärden - känns som om det har ett visst samband! Skattenivån tycks ju förresten ständigt vara på väg nedåt, är det verkligen hållbart? Själv skulle jag gärna betala mer skatt om jag visste att det gick till att t ex förbättra skolan, bevara biologisk mångfald och bygga ett långsiktigt miljömässigt uthålligt samhälle för mina barn och kommande generationer.