Frågor & svar
Nyheter

POP Johansson 2012-04-13

Instämmer med 1a inlägget. Har jobbatt sedan jag var 13, vid sidan av skola och full arbetstid sedan 19 års ålder utan uppehåll. Det gör att min tjänste tid är 50 år vid 69 års ålder. För full pension krävs 30 år... Borde man inte se till var och ens faktiska arbetstid?? Om det nu blir en realitet bör man se över möjligheten att omskola sig utan att behöva "börja om från början" dvs att kunna likställa arbete och kurser ur tidigare utbildning så att man kan komplettera med det som saknas för att få behörighet till nya arbetsuppgifter. Detta kräver även en kompetenshöjning av företagen så att dem inte låser sig vid specifika examina. Jag tror att det är denna okunskap som gör det svårt för dem att hitta kompetens redan idag. Man ställer så specifika krav att ingen eller väldigt få har just den inriktningen som efterfrågas.