Frågor & svar
Nyheter

Magnus Pettersson 2012-05-24

Hela påståendet i artikeln står oemotsagt. Jag tycker att det är tråkigt att Naturvetaren (och därmed Naturvetarförbundet) så platt kastar sig fram de som av olika politiska skäl vill öka livsarbetstiden. Senast i raden är Fredrik Reinfeldt, vars regering misslyckas med att få ut ungdomar i arbete, och därmed löser problemet med att föreslå pensionsålder vid 75 år! Vore det inte smartare om 20-åringarna sattes i arbete först? Då åttatimmarsdagen infördes, då semestrar införts och förlängts så har arbetsgivarsidan och borgerliga politiker hävdat att det inte går. Nu behöver de inte argumentera själva längre utan facket sjunger samma lovsång som statsministern. Påstående att vi måste arbeta mer är ett overifierat politiskt mål. Jag menar att vi måste sträva efter att arbeta rätt – inte mer. Det borde vara en av fackets huvuduppgifter att hävda detta. Det stämmer att medellivslängden ökat med flera år sedan 8-timmarsdagen infördes, men vi har också ökat samhällets effektivitet. Nu borde vi gå vidare i välfärdsbygget genom att satsa på bra lösningar för att på sikt minska arbetstiden ytterligare. Hur detta sker är en annan, spännande fråga, men det är skrämmande när facket ger upp den strävan! Jag missunnar ingen 66-åring glädjen att gå till jobbet, eller en 45-åring att satsa på en andra karriär. Men jag menar att samhället kan och borde sträva mot att det ska gå att jobba mindre på sikt. Naturvetarförbundet borde se som sin uppgift att värna medlemmarnas intresse av att utvecklingen går i den riktningen.