Frågor & svar
Nyheter

Jonas 2012-04-12

Det handlar ju om att skapa ett hållbart samhälle både ekonomiskt och socialt under de ekologiska begränsningar som vi lever under. Att arbeta längre så vi kan fortsätta tjäna pengar så vi kan förbruka mycket resurser är dumt. Att fotsätta arbeta och bidra till samhället efter förmåga vid hög ålder är bra. Det kan ske i den ideella sektorn som skapar livskvalitet utan att förbruka resurser.