Frågor & svar
Nyheter

Jan 2012-04-12

Nej, inte med samma jobb. Verkar slitigt. Livet måste va mer än att knega. Om vi jobbar till 75 och medellivslängden idag är runt 80 så har vi knappa 5 år för pension. Så bra för samhället men inte för indivden. Tycker att politiker skall ha mer visioner om livskvalite. Alla verkar "springa" men varför och till vad? Varför denna globala hets och tävlan att pressa männskior att producera prylar som ingen egentligen behöver. MVh Jan