Frågor & svar
Nyheter

Biborka Bereczky-Veress 2012-04-12

Om hälsan håller vill man förstås ha ett meningsfullt liv och jobba så länge som man själv kan vara till nytta. Att vara behövd gynnar den psykiska och den fysiska hälsan.