Frågor & svar
Nyheter

Anne-Marie 2012-04-12

Det är lätt att säga att alla ska jobba längre, när man själv inte har insikt i hur ett fysiskt tungt arbete sliter på en inte bara fysiskt utan även psykiskt, Jag valde att utbilda mig till miljövetare när jag var 35, jag arbetade som undersköterska och hade aldrig kunnat arbeta någon längre tid som detta då jag har en reumatisk sjukdom, idag fungerar det men till sjuttiofem, nej får nog vara glad om jag orkar till sextiofem, och att hitta något som är mindre ansträngande fysiskt, det går ej. Jag tycker att man ska försöka fasa in unga genom att ge möjlighet till att gå brevid samtidigt som man som äldre kan få trappa ner, sen om man vill och kan arbeta längre ok. men man får inte glömma att alla inte har dessa förutsättningar