Frågor & svar
Nyheter

Peter Skoog 2012-12-21

Jag gör en hel del för den goda viljans skull. Det är i mitt och de flesta andras fall inte tillräckligt på långa vägar för att påverka klimatförändringarna. Enbart genom politiska beslut och styrmedel kan vi klara 2-gradersmålet. Något land måste gå i bräschen och visa vägen även om det kostar kortsiktigt. Här har Sverige sin chans att bli en föregångare och samtidigt skapa gröna jobb. Personliga initiativ har tyvärr marginell effekt.