Frågor & svar
Nyheter

Jämställdhet- rättvisa? 2012-11-23

Arbetade för några år sedan på en kvinnodominerad arbetsplats. Var av mina kollegor sedd som kunnig och blev ofta rådfrågad hur arbetsuppgifter skulle lösas. En kollega började göra närmanden, som jag avvisade. Efter en tid märkte jag att det tisslade och tasslades på kontoret och jag började känna mig allt mer utanför. Efter ytterligare en tid blev jag uppkallad till högsta chefen, där det framgick att jag blivit anmäld för sexuella trakasserier av denna kvinna. Jag valde att lämna arbetsplatsen omedelbart. Denna kvinna blev enhetschef en kort tid efter att jag gått därifrån.