Frågor & svar
Nyheter

Kim 2012-02-09

Visst är det vackert med kompetensutveckling. Det gagnar både individ och samhälle. Helt PK. Ytterst handlar det om vilken kompetens arbetsmarknaden efterfrågar. Men... Du kan ha hur mycket kompetens som helst, men finns det INGA JOBB inte ens om du utökar din kompetens inom ditt yrkesområde, tjaa då återstår att starta eget eller att bli arbetslös. Glöm inte bort att dagens anställningsbara, dvs de med s.k. rätt kompetens företrädesvis är under 40 och ju billigare att anställa desto bättre. Sedan har vi eländet med bemanningsföretagen som sprider sig som en löpeld på arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen marknadsför sig med att de ger sina konsulter på kundföretagen kompetensutveckling. (Skitsnack, men låter bra. Utveckling av kompetens får du genom att jobba och de flesta om de får välja jobbar hellre som direktanställd än konsult på bemanningsföretag). Perfekt, för alla vill vi ju vara konsulter på bemanningsföretag, eller... Idag går de flesta jobb inom life science genom bemanningföretag och därmed skapar ett B-lag på arbetsmarknaden med otrygga/otydliga anställningsvillkor och lönedumpning. För det finns nästan inga andra jobb att söka. Strategin idag är att så långt som möjligt minska antalet direktanställningar till förmån för anställningar som konsult hos bemanningsföretag. För det är mer flexibelt (vinstgivande) för arbetsgivaren. Dagsläget för många inom life science är att de sannolikt behöver bredda sin kompetens så mycket att vi snarare kan kalla det omskolning. Arbetsmarknadssituationen inom life science är katastrofal och har så varit under många år. Många har tvingats söka sin försörjning inom andra områden. Kan detta kallas kompetensutveckling? Vi behöver en offentlig debatt i betydligt större utsräckning än vad som förekommer i dag om arbetsmarknadssituationen och dess villkor inom life science. Vad gör facken egentligen i ämnet? Det är för tyst! Att prata om kompetensutveckling här är som att försöka sätta ett litet plåster på något som håller på att förblöda ymnigt. En aspekt är att man snarast bör se över antalet utbildningsplatser inom life science på universitet/högskola och minska på dessa. Detta kommer naturligtvis att bemötas med stort motstånd eftersom universitet/högskola får betalt per examinerad student. Reinfelt verkar ha rätt med sin boktitel att vi är "Det sovande folket". Men jag misstänker att fler och fler börjar vakna när de inser att deras "kompetens" inte räcker när det finns för få jobb. PhD life sci, 45+ med familj, arbetslös