Frågor & svar
Nyheter

Kaj Thuresson 2012-02-09

Som statligt anställd i uppbygnadsfasen för en mer moderniserad forskningsmiljö - med investeringar i både utrustning och personal - har behovet av kompetensutv varit stort på min arbetsplats. Arbetsgivaren har här varit lyhörd för behoven och investerat mycket i att vidga och höja befintlig och nyanställd personals kompetens.