Frågor & svar
Nyheter

Erik von Stedingk 2012-02-09

Små företag = inte mycket till kompetensutveckling? Jag har hittills jobbat på små företag där ganska lite är systematiserat. Det har inte funnits någon policy för kompetensutveckling. Lite mer "learning by doing" plus några nödvändiga kurser när budgeten så tillät. Å andra sidan får man lära sig MASSOR genom att man måste täcka för varandra, vilket inte alls kan ske i samma utsträckning på större bolag. Givetvis är det så att man själv måste vilja bredda sitt ansvar: det går säkert att koncentrera sig på en uppgift även i ett litet företag, men det finns alltid utrymme för att lära sig andra kompetenser. Jag anställdes en gång som produktspecialist, men blev snabbt inblandad i både administration och marknadsföring, även sådant som rörde företagets taktiska plannering. En av de mer bisarra erfarenheterna var att som säljare intervjua en tilltänkt VD när företagets ägare fick förhinder. :-)