Frågor & svar
Nyheter

Nora 2012-03-15

Jag har inte kul på jobbet. Min chef tror inte på att kan göra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt, så jag får alldeles för lite att göra. Jag får mest sitta och fördriva tiden. man kanske får vara tacksam över att man får lön utan att anstränga sig, men det kan inte vara hur länge som helst. Flera i gruppen skall sluta och jag tycker att chefen skulle kunna "utnyttja" mig mer, men hon anställer hellre nya i stället. Det är dåligt av företagert att inte hitta arbtsuppgifter där jag kan göra något av värde, även om jag inte klarar av alla uppgifter.