Frågor & svar
Nyheter

Marie 2012-03-20

Ja. Vi jobbar aktivt på att hålla en god stämning, och tar alla chanser att skratta. Arbetsledningen tycker det är viktigt, inte minst för att kunna ta tillvara personalens fulla kapacitet. Arbetsglädjen "mäts" också fortlöpande varje vecka. Jag jobbar i en kommun.