Frågor & svar
Nyheter

Malin 2012-03-15

Tyvärr inte, trots trevliga arbetskamrater. Jag känner inte att min kompetens tas till vara och inte heller att jag har möjlighet att utveckla den, vilket är viktigt för att jag ska trivas.