Frågor & svar
Nyheter

Karin 2012-03-15

Ja! Jag har väldigt roligt på mitt arbete på Länsstyrelsen. Genom att vi får ta stort eget ansvar, ges mycket kompetensutbildning och tillåts vara kreativa blir också resultatet bra. Nöjda medarbetare syns i det vi presterar!