Frågor & svar
Nyheter

biolog 2012-03-15

Jag bytte från medicinska fakulteten till naturvetenskapliga fakulteten pga. kränkande behandling fråm min handledare. På med. Fak. Finns det a och b doktorander. A doktorander som är läkare och handledarna tycker om och b doktorander som inte är läkare dvs. biologer, kemister eller dyl som man försöker utnyttja till max. Det var inte att lätt beslut att sluta och flera sa till mig att jag var tokig som ville lämna en så välkänd och duktig forskargrupp. Men jag mådde tillslut väldigt dåligt vilket jag även tog upp med ansvariga på avdelningen men eftersom det inte fanns någon möjlighet till att byta handledare valde jag att sluta. Trivs jättebra där jag är nu och har en handledare som lyssnar på min åsikt och vill att jag utvecklas. För man behöver stöd och uppmuntran från sin handledare för att kunna ta sig genom 4 tuffa år av doktorandstudier. För att färre ska lämna sina doktorandstudier behövs bättre kontroll av handledare doktorander samt att man ska ha möjlighet att byta handledare. Om det finns en docent på en avdelning som har haft flera doktorander som har hoppat av, så kanske inte den personen ska tillåtas ta in doktorander på några år?