Frågor & svar
Nyheter

Prometheus 2012-04-04

Bra att höra att naturvetenskapliga doktorander hoppar av. Biovetenskap har skapat en bubbla i nästan 20 år nu, vilket leder till alltför många doktorer och för få jobb. Lyckliga professorer som har fått sina laboratorier 20-15-10 år sedan har dragit nytta av de positiva tendenser innan, och nu drar fördel av billig arbetskraft. Jag skulle vilja se fler människor att fly från meningslösa biologi studier och laborationer stänga ner. Den akademiska världen är en fälla, Pharma är ett misslyckande - göra något annat, slösa inte era liv.