Frågor & svar
Nyheter

Bond 2012-03-12

Frågan som man borde ställa NU är val snarare: Vad finns det för framtidsutsikter för ex. forskarstuderande i naturvetenskap? Tror att ett knagglig, föråldrat meriterings system i universitet och högskola samt en sviktande och kraftigt nedåtgående arbetsmarknad kommer vara huvudskälen till avhopp inom en snar framtid. Problem med handledaren är iochförsig beklagligt men det är inte där man reaktivt ska bränna krutet i dagsläget utan arbeta proaktivt stället.