Frågor & svar
Nyheter

Alex 2015-09-09

Det har tyvärr inte blivit bättre. Jag tror att man hade behövt utöva sanktioner, som att ta bort rätten att anställa doktorander från dåligt fungerande handledare (möjligen institutioner). Ett av de största problemet är att doktorander inte ses som en investering av många, utan mer som en bonus som kommer med forskningspengar. Om bonusen hoppar av eller blir sjukskriven är det inte ett större straff, utan man är bara tillbaka där man startade och kan söka nya pengar med vidhängande doktorand. Förmodligen skulle det hjälpa om de som ger forskningspengar också tar i beaktande vad som hände med de senaste fem doktoranderna innan de delar ut nya...