Frågor & svar
Nyheter

Doktorander hoppar av i förtid

Många doktorander avslutar sina studier innan de tagit sin examen. En ny rapport från Högskoleverket visar bland annat på svårigheter att kombinera studier och familjeliv. Många, särskilt naturvetare, har också problem med sin handledare.
Publicerad: Uppdaterad:

Två tredjedelar, 35 procent, av doktoranderna som ingår i studien svarar att de hoppat av sina studier på grund av sjukdom, flytt eller föräldraledighet. Särskilt vanligt är det bland kvinnor där så många som 43 procent av kvinnorna uppger att sociala faktorer var de viktigaste skälen till avhopp jämfört med 28 procent av männen.

Brister i handledningen och i den psykosociala arbetsmiljön gör att så många som 31 procent har lämnat studierna i förtid. Inom naturvetenskap och teknik är den gruppen överrepresenterad. Många upplever också att utbildningen är för svår.

– Rapporten bekräftar det vi redan anat, nämligen att många av våra medlemmar har problem med sina handledare. Även om det fungerar bra för de allra flesta är det djupt oroande att så många har så stora problem att de väljer att avbryta sin utbildning, säger Bo Seving, chef arbetsliv och juridik samt förhandlingschef på Naturvetarna.

Naturvetarna vill gärna komma i kontakt med de drabbade doktoranderna så att förbundet kan stödja och hjälpa dem att lösa situationen.

– Vi arbetar också för att förebygga liknande problemen på ett mer generellt plan, till exempel i våra kontakter med representanter för lärosätena, säger Bo Seving.
Undersökningen visar också att skälen till avhopp varierar mellan ämnesområden. Inom det samhällsvetenskapliga området är sociala faktorer den viktigaste förklaringen till avhopp och inom naturvetenskap och teknik är faktorer som rör forskarutbildningen de viktigaste orsakerna. Den enskilt vanligaste förklaringen till att forskarstuderande inom naturvetenskap och teknik avbryter sina studier i förtid är problem med handledaren.

Läs hela Högskoleverkets rapport här 

Text: Sofie Andersson

Kommentarer

Alex 2015-09-09

Det har tyvärr inte blivit bättre. Jag tror att man hade behövt utöva sanktioner, som att ta bort rätten att anställa doktorander från dåligt fungerande handledare (möjligen institutioner). Ett av de största problemet är att doktorander inte ses som en investering av många, utan mer som en bonus som kommer med forskningspengar. Om bonusen hoppar av eller blir sjukskriven är det inte ett större straff, utan man är bara tillbaka där man startade och kan söka nya pengar med vidhängande doktorand. Förmodligen skulle det hjälpa om de som ger forskningspengar också tar i beaktande vad som hände med de senaste fem doktoranderna innan de delar ut nya...

Prometheus 2012-04-04

Bra att höra att naturvetenskapliga doktorander hoppar av. Biovetenskap har skapat en bubbla i nästan 20 år nu, vilket leder till alltför många doktorer och för få jobb. Lyckliga professorer som har fått sina laboratorier 20-15-10 år sedan har dragit nytta av de positiva tendenser innan, och nu drar fördel av billig arbetskraft. Jag skulle vilja se fler människor att fly från meningslösa biologi studier och laborationer stänga ner. Den akademiska världen är en fälla, Pharma är ett misslyckande - göra något annat, slösa inte era liv.

Monika Elowson 2012-03-27

Tyvärr har många doktorander en tuff situation med sina handledare och det är inte ok. Naturvetarna jobbar därför såväl aktivt som proaktivt för att förbättra situationen. Om du har fler frågor som rör doktoranders situation hör gärna av dig till mig, Monika Elowson, ombudsman universitet och högskolor på Naturvetarna, monika.elowson@naturvetarna.se.

Medicinsk Biolog 2012-03-25

Tror att Bonds svar tyvärr är sant. Jag ser ingen anledning till att doktorera. Dåligt med doktorandplatser, dålig lön och möjlighet till familjebildning och dåligt med jobb i Sverige som Postdoc eller inom industrin ( syftar på biologer/biomedicinare som jag själv tillhör) gör att det inte är värt det. Det är konstigt att läkare anses som bättre doktorander än biomedicinare. Tyvärr finns det mer pengar för dem att söka. En annan fråga jag ställt mig är varför studievägledare och skriven information inte informerar om den dåliga arbetsmarknaden som råder och kommer råda för biologer och biomedicinare. Hade jag vetat om detta innan jag sökte detta hade jag sökt annat eller kämpar för att komma in på en läkarutbildning (som man nu inte har csn för att gå). Nej jag är inte bitter...

glad doktorand 2012-03-15

Jag har erfarenheter av både bra och dåliga handledare. På ett tidigare jobb hade jag en handledare som jag inte var så nöjd med. Hon styrde upp allting själv och jag kände, att när jag jobbade i hennes team kunde jag inte utveckla mitt arbete självständigt utan bara utföra de arbetsuppgifter som hon gav mig. Nu är jag doktorand och har två handledare som jag är mycket nöjd med. De ger mig handledning när det behövs men låter mig också arbeta självständigt och komma med egna idéer. Så jag kan bara hålla med om budskapet att det är mycket viktigt att ha bra handledare.

biolog 2012-03-15

Jag bytte från medicinska fakulteten till naturvetenskapliga fakulteten pga. kränkande behandling fråm min handledare. På med. Fak. Finns det a och b doktorander. A doktorander som är läkare och handledarna tycker om och b doktorander som inte är läkare dvs. biologer, kemister eller dyl som man försöker utnyttja till max. Det var inte att lätt beslut att sluta och flera sa till mig att jag var tokig som ville lämna en så välkänd och duktig forskargrupp. Men jag mådde tillslut väldigt dåligt vilket jag även tog upp med ansvariga på avdelningen men eftersom det inte fanns någon möjlighet till att byta handledare valde jag att sluta. Trivs jättebra där jag är nu och har en handledare som lyssnar på min åsikt och vill att jag utvecklas. För man behöver stöd och uppmuntran från sin handledare för att kunna ta sig genom 4 tuffa år av doktorandstudier. För att färre ska lämna sina doktorandstudier behövs bättre kontroll av handledare doktorander samt att man ska ha möjlighet att byta handledare. Om det finns en docent på en avdelning som har haft flera doktorander som har hoppat av, så kanske inte den personen ska tillåtas ta in doktorander på några år?

Sanna 2012-03-15

So sad, so sad....

Lisa 2012-03-15

Jag tror att problem i handledning är en effekt av 1) skiljda förväntningar på vad handledning är mellan doktorand och handledare. 2) tidsbrist. 1) I idrottsvärlden och musikvärlden är handledare, tränaren, mentorn, PT-kalla det vad ni vill- en utbildad, renomerad handledare med meriter inom just handledning, vägledning. Jag tror att det är den synen på vägledning som många som hoppar på en forskarutbildning har i bakhuvudet. Särskillt som akademiska framgångar ofta är personliga, liksom i sport och musik. Parallellerna är många. Men som musik pedagog eller idrottslärare går man 4-5 år på universitet. Kom inte och inbilla mig att det kan motsvaras av en tre veckors kurs eller endags kurs i handledning eller ens en termins handledar kurs. Å andra sidan ser många handledare "utbildningen" i forskarutbildningen motsvaras av de kurspoäng man tar. Resten är självstudier. Själv skulle jag vilja ha mer av team känsla-analogt med skidlandslaget, kanske. Att man triggas av varandras framgång och meriterar sig som grupp och inte bara som individ. 2) Alla vi som någonsin har handlett studenter måste väl erkänna att det inte är lätt, att man nån gång har dåligt samvete för att man inte har hunnit med sin student, eller gjort det så bra som man velat. Och förresten, räkna inte med att handledaren är tankeläsare! Och så det där med psykosocial miljö. Jag förstår att folk lägger av på grund av det. Det borde vara lika meriterande att kunna komunicera och vara trevlig och artig, som att kunna uttrycka sig skriftligt på engelska, banne mig. Många klagar på bristande familje och vänskapsförhållanden. Lägg ner privata Twitter, Facebook, MMS, SMS på arbetstid för tusan. Det gör dig ofokuserad, och då blir du trött och tappar självförtroendet. Gör det på lunchen eller nåt, men inte hela tiden! Det finns massor med undersökningar som visar att man förlorar massor med tid på denna bisyssla. Tid som du skulle kunna tillbringa med familj och vänner istället. Gå hem en timme tidigare istället.

Diana 2012-03-15

Låt mig ge ett konkret exempel! Uttalanden av en doktorandkollega som: "Det är bara 3 problem med dig; du är ung, kvinna och inte läkare". Tyvärr hade han rätt... Tro inte annat än att handledare och andra hade samma syn. Efter några år gav jag upp och hoppade av.

Bond 2012-03-12

Frågan som man borde ställa NU är val snarare: Vad finns det för framtidsutsikter för ex. forskarstuderande i naturvetenskap? Tror att ett knagglig, föråldrat meriterings system i universitet och högskola samt en sviktande och kraftigt nedåtgående arbetsmarknad kommer vara huvudskälen till avhopp inom en snar framtid. Problem med handledaren är iochförsig beklagligt men det är inte där man reaktivt ska bränna krutet i dagsläget utan arbeta proaktivt stället.
Kommentera