Frågor & svar
Nyheter

Zahrah 2012-03-15

Det skulle vara ett stort steg framåt om näringen ställdes under samma krav som övrigt lanbruksnäring, och det borde vara en självklarhet. Det generella problemet är dock att vi inte ställer lika höga krav vid import av animaliska produkter. Detta är dels en dubbelmoral, men också ett problem för svenska producenter som då får förlita sig på att svenska konsumenter prioriterar kvalitet före pris då de gör sina inköp.