Frågor & svar
Nyheter

Margareta Vikner 2012-03-16

Det är underligt att försvara en bristfällig djurhållning med att den pågår i andra länder. Om vi inte kan frälsa världen är det med andra ord ingen idé att bete oss bra själva? 500 billion flies can´t be wrong - eat shit? Om vi gör det vi anser rätt så kan vi bara hoppas att andra följer efter.