Frågor & svar
Nyheter

Henry Tallgren 2012-08-16

År 2007 gick det ut ett "rikslarm" om ett naturläkemedel "grapefruktkärneextrakt" som kunde ge allvarliga biverkningar med ökad blödningsbenägenhet som följd hos patienter som behandlas med Waran, ett blodförtunnande läkemedel. Bättre kontroll av naturläkemedel behövs således./HT