Frågor & svar
Nyheter

Göran 2012-08-19

Jag har större problem med hans påstående "Johannesört har lika bra effekt som psykofarmaka vid depressioner, men färre biverkningar." Har svårt att tro på det och vill gärna se Jans stöd för detta!