Frågor & svar
Nyheter

Anders Lehmann 2012-08-16

Det finns ett etiskt problem med Jan Bruhns svar på fråga #5. Jag anser inte att det är försvarbart att sälja produkter under falsk flagg. Om man antar att ett TVBL inte har några farmakologiska effekter alls utan bara placeboeffekt kan man ju sälja vad som helst och påstå vad som helst om det. Dessutom brukar placeboeffekten klinga av med tiden. Ett läkemedel däremot har både en dokumenterad effekt samt placeboeffekt. Det är sant att det finns en del kliniska studier på TVBL men jag har sett många av undermålig kvalitet. Rent allmänt kan jag inte förstå varför man är så rädd för att genomföra kontrollerade kliniska studier. Om man är övertygad om produktens effekt kan det väl bara stärka ens argument om man kan bevisa den?