Frågor & svar
Nyheter

DUELLEN: Är effekten av naturläkemedel överskattad?

Reklamen om naturläkemedel lovar mycket. Vissa är en ren bluff,menar professor Dan Larhammar. Jan G Bruhn, tidigare professor i farmakognosofi, har en annan uppfattning och anser att till exempel johannesört är ett mjukare alternativ till vanliga läkemedel.
Publicerad: Uppdaterad:

Med naturläkemedel avse traditionellt växtbaserade läkemedel, TVBL.

JA

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet

 

1. Är naturläkemedel en bluff?

Traditionellt växtbaserade läkemedel, TVBL, har i många fall ingen effekt förutom placeboeffekt. Dessbättre är risken för biverkningar i allmänhet låg. Om effekten vore säkerställd skulle de inte vara TVBL utan bli riktiga läkemedel. Vissa produkter har överdriven marknadsföring och är ren bluff. Ett exempel är reklamen för rosenrot (Arctic root). Reklamen bluffar genom att påstå att rosenrot är godkänd av Läkemedelsverket, trots att produkten bara är registrerad (ej godkänd). Endast växtbaserade läkemedel kan godkännas och måste då visa dokumenterad effekt, vilket rosenrot ej gjort.

2. Är det som kommer från naturen per definition gott?

Nej! Flugsvamp, stryknin och botox är naturliga ämnen som är dödliga.

3.  Finns det risker med naturläkemedel?

Ja, på flera olika sätt: interaktioner med konventionella läkemedel, biverkningar, utebliven önskad effekt.

4. Kan naturläkemedel ersätta vanliga läkemedel?

Nej. Traditionellt växtbaserade läkemedel saknar väldokumenterade effekter. Läkemedelsverket har granskat produktens kvalitet och säkerhet, men effekten är endast bedömd utifrån traditionell användning, inte från kliniska studier. Därför är det extremt svårt att bedöma placeboeffektens bidrag. Läkemedelsverket säger inget om effekt för traditionellt växtbaserade läkemedel, blott att de "används traditionellt vid" en viss åkomma.

 

5. Kan eventuell placeboeffekt ha ett värde?

Ja, men den måste användas försiktigt. En placeboeffekt kan maskera en försämring av sjukdomen som skulle kräva verksam specifik behandling.

 

NEJ

Jan G Bruhn, tidigare professor i farmakognosofi vid Kalmar högskola

 

 

1. Är naturläkemedel en bluff?

Traditionellt växtbaserade läkemedel, TVBL, är ingen bluff, utan ett medicinskt kulturarv som använts inom både folk- och skolmedicin sedan mycket lång tid. Alla TVBL är dokumenterade i äldre läkarhandböcker och deras användning bygger på en samlad och beprövad erfarenhet. Idag har många TVBL även studerats i kliniska studier och Läkemedelsverket kontrollerar tillverkning, kvalitet, effekt och säkerhet av alla TVBL.

 

2. Är det som kommer från naturen per definition gott?

Nej. Det finns många starka gifter i naturen, men också en enorm potential att bland alla växter och djur hitta nya läkemedel.

 

3.  Finns det risker med naturläkemedel?

Ja, som med alla läkemedel. Allergiska reaktioner kan förekomma, liksom interaktioner med andra läkemedel. Det är viktigt att behandla alla läkemedel, oavsett ursprung, med respekt och följa doseringsanvisningarna.

 

4. Kan naturläkemedel ersätta vanliga läkemedel?

TVBL är ett komplement till vanliga läkemedel och kan betraktas som ett mjukare alternativ som ibland kan vara att föredra. Istället för starkare sömnmedel kan man prova valeriana. Johannesört har lika bra effekt som psykofarmaka vid depressioner, men färre biverkningar.

 

5. Kan eventuell placeboeffekt ha ett värde?

Naturligtvis! Det är bara i kliniska studier som man vill tvätta bort placeboeffekten. I all terapi vill man utnyttja placeboeffekten som ett plusvärde. Naturläkemedel har en påtagligt högre placeboeffekt än syntetiska läkemedel som ofta uppfattas som farliga.

 


 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kristina 2012-08-20

Intressant fråga! Det är ju fler än enstaka av de "vanliga" läkemedlen som är kemiskt framställda kopior av någon ingrediens i växtextrakt... Även om jag förmodar att en del TVBL verkar bara som placebo är ju andra riktiga;) Och vid lindriga åkommor kanske botas bäst genom hjälp till självläkning? Fast det finns förstås en del etik att diskutera där.

Göran 2012-08-19

Jag har större problem med hans påstående "Johannesört har lika bra effekt som psykofarmaka vid depressioner, men färre biverkningar." Har svårt att tro på det och vill gärna se Jans stöd för detta!

anneli 2012-08-18

det kanske inte är helt förvånande att någon som valt att ägna sig sitt liv åt farmakognosofi är positiv till naturläkemedel. "Farmakognosi; läran om naturprodukter vilka används som läkemedel eller vid framställning av läkemedel"

Henry Tallgren 2012-08-16

År 2007 gick det ut ett "rikslarm" om ett naturläkemedel "grapefruktkärneextrakt" som kunde ge allvarliga biverkningar med ökad blödningsbenägenhet som följd hos patienter som behandlas med Waran, ett blodförtunnande läkemedel. Bättre kontroll av naturläkemedel behövs således./HT

Anders Lehmann 2012-08-16

Det finns ett etiskt problem med Jan Bruhns svar på fråga #5. Jag anser inte att det är försvarbart att sälja produkter under falsk flagg. Om man antar att ett TVBL inte har några farmakologiska effekter alls utan bara placeboeffekt kan man ju sälja vad som helst och påstå vad som helst om det. Dessutom brukar placeboeffekten klinga av med tiden. Ett läkemedel däremot har både en dokumenterad effekt samt placeboeffekt. Det är sant att det finns en del kliniska studier på TVBL men jag har sett många av undermålig kvalitet. Rent allmänt kan jag inte förstå varför man är så rädd för att genomföra kontrollerade kliniska studier. Om man är övertygad om produktens effekt kan det väl bara stärka ens argument om man kan bevisa den?
Kommentera