Frågor & svar
Nyheter

Undrandes 2012-02-09

Har en fråga till er som har gått med i projektet eller som har insikt i det. Kan man som forskargrupp bara ringa på dörren och be att få tillgång till prover och uppgifter. Borde inte detta föregås av sedvanlig prövning. Och borde inte i så fall ett medgivande från de personer som bidragit med prover och information åter igen bli aktuellt. Det är väl väldigt märkligt att personers "informed consent" kan säljas vidare hur som helst. För jag utgår från att informationen säljs. Var inte det själva grundbulten och andemeningen i Helsingforsdeklarationen att man som deltagare i olika medicinska undersökningar ska klart och tydligt känna till syftet med det. Så om Life Gene har fått tillåtelse från etisk kommitté för sin verksamhet så verkar det ju i så fall som att den kommittén har fattat ett felaktigt beslut. Eller?