Frågor & svar
Nyheter

Maria 2012-02-09

Jag är själv deltagare i LifeGene och arbetar som doktarand, och jag reagerade på den "luddiga" formulering som man använde i formulären. Det är ju svårt att ge "informed consent" - själva grundbulten i Helsingforsdeklarationen - om du inte vet vad det är du ger ditt medgivande till. Nu är ju jag medveten om vad jag har gett mitt medgivande till (eller snarare vad jag inte sagt nej till) eftersom jag har läst så många medgivandeformulär tidigare, men för de flesta kommer det nog som en överraskning att de har sagt ja till något mycket, mycket vidsträckt om inte försöksledarna uttryckligen har förklarat det. Med tanke på att formuläret skulle skrivas på och lämnas in i receptionen, innan man ens fick träffa dem, tvivlar jag på det.