Frågor & svar
Nyheter

Lena W 2012-02-09

Faller inte denna typ av verksamhet under biobankslagen? LifeGene projektet är i stort uppbyggt som tex Biobanken på NUS, fast tänkt i mkt större skala plus återkommande hälsounformation som kommer att adderas vart 5:e år. Vad är eg skillnaden. I teorin kan man även i biobankerna identifiera enskilda individer, även om jag inte ser vem som skulle engagera sig i att göra det. Att ngn skulle kunna identifiera en enskild individ utifrån en forskningsartikel ter sig tämligen omöjligt, tex om en forskare tittar på förekomst av diabetes tex i kohort människor, hur ska ngn kunna identifiera enskild individ då? Då måste vi även lägga ner våra biobanker med vävnadsprover, DNA och annat. Om man ska vara konsekvent.