Frågor & svar
Nyheter

Charlie 2012-02-09

Idén med LifeGene-projektet är ju egentligen fantastisk, framförallt för forskningen men även för individen. Men tyvärr kan jag inte göra annat än att bekräfta Marias kommentar om "luddiga" formuleringar och otillräcklig information till deltagare.