Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2012-04-12

Att införa en köttskatt är helt förkastligt. Att straffa människor som äter ett hälsosamt livsmedel som kött skall inte bestraffas. Inför istället en fett- och sockerskatt så förbättrar ni folkhälsan väsentligt. Satsa mer resurser på att minska utsläpp från trafiken och industrin istälet för det mycket dåliga förslaget med köttskatt.