Frågor & svar
Nyheter

@PontusAnd 2012-04-12

Det måste kosta att skräpa ned, antingen i pengar eller i socialt kapital. Ska vi beskatta så instämmer jag med Ungerth att det bör vara en bredare utsläppsskatt som bland annat innefattar kött och tex. naturgasuppvärmda växthusgrönsaker. Eller så plockar vi bort alla subventioner och störande moment och låter marknaden styra upp det drivet av konsumentmakten.