Frågor & svar
Nyheter

Frank Nilsson 2012-04-13

Per, GMO-forskarna från SLU bjuder in Monsanto att förstöra den svenska skogen! http://www.kostdemokrati.se/scoop/2012/04/03/svenska-forskare-vid-slu-i-samarbete-med-monsanto/