Frågor & svar
Nyheter

Krister Andersson 2012-03-26

Hej Kristofer, Det gläder mig att Naturvetarna också upptäckt Ledarnas chefslönestatistik och det faller på min lott som ansvarig att bidra med några sakupplysningar om en av våra mest spridda och uppskattade tjänster. I vår undersökning fokuserar vi - precis som i vår övriga verksamhet - på helheten just när det gäller de specifika förhållanden som rör chefer och ledare. Det betyder bland annat att vår statistik omfattar såväl grund- och forskarutbildade vid universitet och högskolor – exempelvis från den naturvetenskapliga disciplinen - som anställda med kortare utbildningar. Det betyder också att vår statistik innehåller en rad lönepåverkande faktorer unika för anställda i chefs- och ledarskapsroller. Och givetvis har utbildningen betydelse för den genomsnittliga lönenivån. Det känner vi till sen tidigare. Vi har nämligen utbildningens längd som en av flera lönepåverkande faktor i vår redovisning. Efter att ha läst om dina funderingar kunde jag inte låta bli att göra några beräkningar på ett övergripande plan för akademikergrupperna i chefslönestatistiken och jag kan redan nu bekräfta att er statistik i stort ser ut att ligga rätt till när det gäller cheferna. Jag hoppas att jag i någon mån bidragit till klara ut några gemensamma och särskiljande drag i våra respektive undersökningar och jag ser fram emot att följa era fortsatta analyser. Med vänliga hälsningar Krister Andersson, statistikansvarig på Ledarna